Program

Ud fra de givne omstændigheder, muligheder og ønsker, lægges der et program for et halvt år ad gangen.
Det vigtigste er det der lægges i efteråret, således at det er klar når centeret åbner for en ny sæson den 1. september.
Efter behov laves der så en justering af forårets program, idet mange af holdene kører igennem efteråret og fortsætter i forårsmånederne.
 

Faste aktiviteter, 1. halvår 2019

Webmaster Tage Hessellund  | Tlf.: Mobil 2562 2916