Program

Ud fra de givne omstændigheder, muligheder og ønsker, lægges der et program for et halvt år ad gangen.
Det vigtigste er det der lægges i efteråret, således at det er klar når centeret åbner for en ny sæson den 1. september.
Efter behov laves der så en justering af forårets program, idet mange af holdene kører igennem efteråret og fortsætter i forårsmånederne.
 

Faste aktiviteter, 1. halvår 2023

 
Hvis du gerne vil have programmet på din opslagstavle, så klik her på UDSKRIFTSVENLIG UDGAVE,
Det er beregnet til udskrift på begge sider, så du skal måske selv vende papiret efter første side..
Så har du et program i A5 format
 

 Nyhed

 
 
 
 
Webmaster Tage Hessellund  | Tlf.: Mobil 2562 2916