Program / Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter

Ud over alle de aktiviteter der kører uge efter uge, så er der også i årets løb enkeltstående tiltag der er mere sæsonbestemt. Det er dog fortsat således at alle aktiviteter som centeret sætter i værk har til formål at leve op til centerets formål, nemlig at styrke og vedligeholde de sociale relationer mellem centerets brugere og at få så mange som muligt til at se aktivitetscenteret som et naturligt sted at komme og mødes med ligestillede.
 

Enkeltarrangementer

Her i løbet af foråret er der planlagt følgende:
 
Fredag den 25. februar 2022 kl. 14.00
Generalforsamling
 
Fredag den 25. marts 2022 kml. 17.00 - 21.00
Fællesspisning
Tilmelding i centeret eller på mobil 3134 3302
 
Fredag den 22. april 2022  kl. 18.30 - 22.00
 
Fællessang med Viggo ved klaveret. 
Der serveres en let anretning á kr. 100,00 pr. person.
Bestyrelsen har bestemt en del af programmet, men der er også levnet plads til at deltagerne kan komme med forslag til sange man gerne vil have sunget.
Tilmelding i centeret eller på mobil 3134 3302
 
 
 
Onsdag den 27. april kl. 13.00 - 15.00
 
Jane Bruuns Rullende Tøjbutik
der indtager lokalerne. Jane har bussen fuld af tøj i alle afskygninger, mest til damerne, men også lidt til herrene.
Det er måske lige chancen for dig til at få skiftet lidt ud i garderoben.
 
 
 

Billedsiden

 
 
 
 
 
 
Webmaster Tage Hessellund  | Tlf.: Mobil 2562 2916