Program / Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter

Ud over alle de aktiviteter der kører uge efter uge, så er der også i årets løb enkeltstående tiltag der er mere sæsonbestemt. Det er dog fortsat således at alle aktiviteter som centeret sætter i værk har til formål at leve op til centerets formål, nemlig at styrke og vedligeholde de sociale relationer mellem centerets brugere og at få så mange som muligt til at se aktivitetscenteret som et naturligt sted at komme og mødes med ligestillede.
 

Enkeltarrangementer

Her i løbet af foråret er der planlagt følgende:
 
Fredag den 21. februar, kl. 14.00 - 16.00
Den årlige generalforsamling afholdes i centrets lokaler. Alle centrets brugere er meget velkommen til at være med til at om årets gang, regnskab og træffe beslutninger for fremtiden. Der plejer at være øl/vand til alle og også kaffe.
 
Fredag den 6. marts kl. 17.00 - 20.00 er der Fællesspisning.
Det er en ny aktivitet som vi vil prøve af her i centeret. 
Det er en ny aktivitet som trak mange besøgende.
Det er gratis men kræver tilmelding efter "først til mølle" princippet.
Det er ikke en betingelse at man deltager på andre af centerets aktiviteter.
 
Tilmelding i centeret eller til mobil nr. 3134 3302
 
Onsdag den 11. marts kl. 13 - 16 er det Jane Bruuns Rullende Tøjbutik
der indtager lokalerne. Jane har bussen fuld af tøj i alle afskygninger, mest til damerne, men også lidt til herrene.
Det er måske lige chancen for dig til at få skiftet lidt ud i garderoben.
 
Fredag den 27. marts kl. 18.30 - 22.00 er der Sangaften ( Fællessang)
med Viggo Petersen ved klaveret medens Egon og Tage synger for.
Det er en meget hyggelig aften med mange sange efter et program i to afdelinger.
Der serveres en let anretning á kr. 90,00 i pausen.
Bestyrelsen har bestemt en del af programmet, men der er også levnet plads til at deltagerne kan komme med forslag til sange man gerne vil have sunget.
Viggo plejer at introducere de enkelte sange evt. med lidt historie om forfatter, komponist m.m.
 
Tilmelding i centeret eller til mobil nr. 3134 3302
 
 
. 
 

Billedsiden

 
 
 
 
 
 
Webmaster Tage Hessellund  | Tlf.: Mobil 2562 2916