Bestyrelsen


På den ordinære generalforsamling fredag den 22. februar 2019 fik bestyrelsen følgende sammensætning:

Anna Simonsen, Formand
Jytte Sørensen, næstformand
Lis Stigaard, kasserer
Else Andersen, medlem
Inge Lise Olsen, medlem
Anne Marie Sørensen, supleant
Margit Larsen, supleant (sekretær)
Webmaster Tage Hessellund  | Tlf.: Mobil 2562 2916