Velkommen

Skævinge Aktivitetscenter 

Velkommen til et spændende
og aktivt center.

Centret er et tilbud til alle Hillerød Kommunes pensionister og borgere over 60 år, hvor man mødes for at skabe oplevelser og udfolde selvaktivitet.
Centret er brugerstyret og skal danne rammen om
almindeligt samvær og spontane aktiviteter.

Vi har hjemsted i kælderen under Bauneparkens boligfløj 1
på Ny Harløsevej 24.
Indgangen finder du for enden af Birkevej via Borupvej.

Da der er begrænsede antal p-pladser ved indgangen,
henvises der til p-pladserne
ved Kornmarkskolen.

Her og nu

Alle centrets brugere ønskes en god sommer.
 
Bemærk!
Der er Åbent Hus
mandag 2. september 2019
fra kl. 14.00.
 
Centerbestyrelsen
Webmaster Tage Hessellund  | Tlf.: Mobil 2562 2916