Velkommen

Skævinge Aktivitetscenter 

Velkommen til et spændende
og aktivt center.

Centret er et tilbud til alle Hillerød Kommunes pensionister og borgere over 60 år, hvor man mødes for at skabe oplevelser og udfolde selvaktivitet.
Centret er brugerstyret og skal danne rammen om
almindeligt samvær og spontane aktiviteter.

Vi har hjemsted i kælderen under Bauneparkens boligfløj 1
på Ny Harløsevej 24.
Indgangen finder du for enden af Birkevej via Borupvej.

Da der er begrænsede antal p-pladser ved indgangen,
henvises der til p-pladserne
ved Kornmarkskolen.

Her og nu

 
 
Nyhed
Vi starter et hold med
undervisning/ hjælp til Excel
mandage, kl. 13 - 15
kontakt Tage på 2562 2916
 
Centeret er nu endeligt åbnet 
og de fleste hold er godt kørende
 
Der er dog med de sidste
udmeldinger om Covid-19 
situationen kommet 
et par
aflysninger:
 
Den 4. november 2020
Jane Bruuns Rullende Tøjbutik
og
Den 6. december  2020
Søndags Banko
 
 
 
PS: Alle Covid-19 påbud og anvisninger
følges naturligvis også i aktivitetscenteret
 
Centerbestyrelsen
 
Sidst opdateret 30.11..2020
Webmaster Tage Hessellund  | Tlf.: Mobil 2562 2916