Velkommen

Skævinge Aktivitetscenter 

Velkommen til et spændende
og aktivt center.

Centret er et tilbud til alle Hillerød Kommunes pensionister og borgere over 60 år, hvor man mødes for at skabe oplevelser og udfolde selvaktivitet.
Centret er brugerstyret og skal danne rammen om
almindeligt samvær og spontane aktiviteter.

Vi har hjemsted i kælderen under Bauneparkens boligfløj 1
på Ny Harløsevej 24.
Indgangen finder du for enden af Birkevej via Borupvej.

Da der er begrænsede antal p-pladser ved indgangen,
henvises der til p-pladserne
ved Kornmarkskolen.

Her og nu

De mange aktiviteter er i fuld gang.
De fleste hold kører igennem frem til foråret
Der var mange fremmødte, men der er altid plads til flere.
Fællesspisningen blev en rigtig succes, så du kan glæde dig til næste gang det er på programmet. Det bliver den 6. marts kl. 17. 
På mange af holdene er det også muligt at komme med selv om det allerede kører.
 
NB:
Der er f.eks. kommet nye til på slægtsforsknings holdet, der også har fået nye datoer.
 
 
Men skynd dig!
 
Centerbestyrelsen
 
Sidst opdateret 21.01.2020
Webmaster Tage Hessellund  | Tlf.: Mobil 2562 2916