Velkommen

Skævinge Aktivitetscenter 

Velkommen til et spændende
og aktivt center.

Centret er et tilbud til alle Hillerød Kommunes pensionister og borgere over 60 år, hvor man mødes for at skabe oplevelser og udfolde selvaktivitet.
Centret er brugerstyret og skal danne rammen om
almindeligt samvær og spontane aktiviteter.

Vi har hjemsted i kælderen under Bauneparkens boligfløj 1
på Ny Harløsevej 24.
Indgangen finder du for enden af Birkevej via Borupvej.

Da der er begrænsede antal p-pladser ved indgangen,
henvises der til p-pladserne
ved Kornmarkskolen.

Her og nu

Vi håber du har haft  en god sommer.
 
Sæsonen er nu godt i gang og de mange hold har gang i vidt forskellige aktiviteter.
Der var mange fremmødte, men der er altid plads til flere.
Fællesspisningen løber af stablen fredag den 29. november. Der håber vi på en god aften.
På mange af holdene er det også muligt at komme med selv om det allerede kører..
 
Men skynd dig!
 
Centerbestyrelsen
Webmaster Tage Hessellund  | Tlf.: Mobil 2562 2916