Bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling fredag den 23. februar 2018 fik bestyrelsen følgende sammensætning:
 
Olfert Trebbien, formand
Anna Simonsen, næstformand/sekretær
Kirsten Karstensen, kasserer
Lis Stigaard, medlem
 
Anne Lise Jacobsen, suppleant
Else Andersen, suppleant
Webmaster Olfert Trebbien  | Tlf.: Mobil 2482 2344